Декларация за защита на лични данни

С настоящата декларация Ви информираме относно събирането на лични данни при използване на нашия уебсайт. Лични данни са всички данни, които са свързани лично с Вас, например: име, адрес, електронна поща, потребителско поведение.

§ 1 Данни за контакт

Администратор на лични данни по смисъла на член 4, точка 7 от Общия Регламент за защита на личните данни (ОРЗД) е

ЛТ Легал Транс“ ЕООД

представлявано от Мариета Генчева – управител

бул. „Васил Априлов“ № 124a
4003 Пловдив, България

Телефон: +359988868791

Имейл: gencheva@translation.legal

(вж. също нашия Импресум).

Можете да се свържете и с нашето длъжностно лице за защита на лични данни –

Privacy One GmbH, Лйонер Щрасе 14, 60528 Франкфурт на Майн на следната електронна поща: info@privacy.one

§ 2 Обработка на лични данни при посещение на уебсайта

1. Посещение на уебсайта

При чисто информативното ползване на нашия уебсайт, тоест в случай, че не се регистрирате или не ни предоставяте информация по друг начин, събираме само личните данни, които Вашият браузер предоставя на нашия сървър. Ако искате да разгледате нашия уебсайт, ние събираме следните данни, които са ни технически необходими за да Ви покажем нашия уебсайт и за да гарантираме и подобряваме стабилността и сигурността:

  • IP адрес
  • дата и час на запитването
  • часова разлика спрямо Средно време по Гринучи (GMT)
  • съдържание на разглеждането(конкретна страница)
  • статус на достъп/HTTP-статус
  • всяко пренесено количество данни
  • уебсайт от който е пренасочено разглеждането
  • браузър
  • операционната система и нейната повърхност
  • език и версия на софтуерния браузър.

Правно основание – член 6, параграф 1, изречение 1, буква „е“ от ОРЗД.

2. Бисквитки

Нашият уебсайт използва бисквитки, което означава, че освен горепосочените данни, при посещение на нашия уебсайт, на Вашия компютър ще бъдат записани бисквитки. Бисквитките представляват малки текстови данни, които се запазват на твърдия диск на използвания от Вас браузер и чрез които определена информация достига до мястото, което задава бисквитката ( в случая чрез нас). Бисквитките не могат да прехвърлят програми или да пренасят вируси на Вашия компютър. Те служат за да може предлагането в интернет да бъде по-добре потребителски ориентирано и по-ефективно.

Можете да промените настройките за бисквитките сами по всяко време. В повечето случаи можете да ограничите или предотвратите използването на бисквитки. Можете също да настроите автоматичното изтриване след затваряне на браузъра. Научете повече за тази възможност от съответния доставчик на софтуер за браузър.

Mozilla Firefox: Cookies und Website-Daten in Firefox löschen | Hilfe zu Firefox (mozilla.org)

Microsoft Internet Explorer: Löschen und Verwalten von Cookies (microsoft.com)

Google Chrome: Cookies in Chrome löschen, aktivieren und verwalten – Computer – Google Chrome-Hilfe

Apple Safari: Verwalten von Cookies und Websitedaten mit Safari auf dem Mac – Apple Support

Можете също така да коригирате настройките в банера за бисквитки на нашия уебсайт. Моля, обърнете внимание, че не можете да ограничавате или предотвратявате използването на технически необходими бисквитки. Когато използваме инструменти, които прехвърлят данни на доставчика на инструменти, ние ще получим Вашето съгласие посредством банера за бисквитки. Освен това, получаваме Вашето съгласие за бисквитки за нуждите на анализа и маркетинга посредством банера за бисквитки. Бисквитките за маркетинг се използват от нас за да Ви показваме подходяща според интересите реклама. Аналитичните бисквитки използваме за да определим обхвата на предлаганото от нас.

Вие давате Вашето съгласие за използването на бисквитки за анализ и/или маркетинг, когато потвърдите това посредством нашия банер за бисквитки. По всяко време, с действие занапред, можете да оттеглите Вашето съгласие.

Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на извършената до този момент обработка на данни. Винаги можете да потвърдите отново съгласието си за обработка.

Ползването на технически необходими бисквитки се основава юридически на член 6, параграф 1, буква „ е“ от ОРЗД. Както е описано по-горе, по отношение на бисквитките, които не са технически необходимите и инструментите,чрез които използването на данни се трансферира на доставчик, обработката се основава на даденото Ваше съгласие. Правно основание за това е член 6, параграф 1, буква „ а“ от ОРЗД.

Преглед на използваните на нашия уебсайт бисквитки:

БисквиткаОписаниеПериод на съхранениеВид
complianz_policy_idЗаписва контролния статус на бисквитките на съответния домейн.1 годинаТехнически необходима
pll_language
Тази бисквитка се използва от Polylang-Plugin за базирани на WordPress сайтове. Тази бисквитка записва езиковия код на последната посетена страница. Не се предават данни на трети страни.1 годинаТехнически необходима
brz-sessions (Преференциална бисквитка )Записва информация за това, дали потребителят минимизира или затваря чат или Popup-изображения на страницата. Преференциалната бисквитка позволява на един уебсайт да записва информация, която променя поведението или изгледа на сайта, като предпочитания от Вас език или района, в който се намирате.ПостояннаМаркетинг
brz-firstVisitОбхваща статистически данни за поведението на потребителя при посещение на уебсайта. Използва се единствено за вътрешен анализ.ПостояннаМаркетинг
brz-lastVisitОбхваща статистически данни за поведението на потребителя при посещение на уебсайта. Използва се единствено за вътрешен анализ.ПостояннаМаркетинг
brz-pagesViewsОбхваща статистически данни за поведението на потребителя при посещение на уебсайта. Използва се единствено за вътрешен анализ.ПостояннаМаркетинг
brz-pagesViewsInSessionTimeLineОбхваща статистически данни за поведението на потребителя при посещение на уебсайта. Използва се единствено за вътрешен анализ.ПостояннаМаркетинг
brz-showedPopupsInSessionTimeLineСвързана е с използването на Pop-up-рекламни изображения (включително от трети лица) на уебсайта. Бисквитката определя какви изображения да бъдат показани на посетителя и гарантира, че това изображение няма да се визуализира многократно.ПостояннаМаркетинг
Sendinblue

session_id
email_id
Ние използваме sendinblue.com за нуждите на маркетинг автоматизацията (автоматичен имейл маркетинг). Допълнителна информация ще намерите на sendinblue.com – Лични данни.


Sendinblue имейл идентифициране – https://help.sendinblue.com/hc/en-us/articles/208737909-How-is-your-website-data-uploaded-to-SendinBlue-Automation-


Sendinblue имейл разпознаване – https://tracker-doc.sendinblue.com/docs/track-your-website-visitorsПостоянна

ПостояннаМаркетинг

Маркетинг

3. Обработка на данни при осъществяване на контакт с нас

Когато осъществите контакт с нас по телефона, чрез електронно писмо или чрез предложената на сайта форма за контакт, ние записваме съобщените от Бас данни (име, фамилия, фирма, адрес, Вашия имейл адрес/задължително поле/, Вашият телефонен номер, данни в запитването) за да отговорим на Вашите въпроси по отношение на съществуващи договори или за да Ви отправим предложение. Правно основание за това е член 6, параграф 1, изречение 1, буква „б“ от ОРЗД.

Ако ни изпратите запитване от общ характер, ние ще обработим Вашите данни на основание член 6, параграф 1, изречение 1, буква „е“ от ОРЗД. Наш правен интерес е да отговорим на Вашето запитване.

За предпочитане е да ни изпращате документите, съдържащи лични данни, в затворено писмо. Ако ни изпращате документи с лични данни чрез електронно писмо, моля да обърнете внимание, тези данни да бъдат изпратени по начин, който не дава възможност за достъп от трети лица.

Ако осъществите контакт с нас чрез електронно писмо, Вашите данни се предават на нашия доставчик на хостинг услуги. Доставчикът на хостинг услуги е Strato AG със седалище в Берлин, Германия. Налице е сключен договор за обработка.

4. Обработка на данни за нуждите на изпълнение на договор

В рамките на изпълнение на сключен договор обработваме Вашите лични данни на основание сключен с Вас договор за услуги. Правно основание за това е член 6, параграф 1, изречение 1, буква „б“ от ОРЗД.

5. Обработка на данни на основание дадено съгласие

Освен това можете да дадете Вашето съгласие за това, че имаме право да Ви изпращаме информация и други предложения с рекламна цел по имейл. Вие можете по всяко време да оттеглите даденото Вече съгласие. В случая обработката на лични данни се основава юридически на член 6, параграф 1, изречение 1, буква „а“ от ОРЗД. Ако получим Вашето съгласие за това, ние ще Ви изпратим отделен формуляр за съгласие, който можете да попълните по желание. Даденото съгласие се прилага единствено за това, което Вие сами сте посочили.

6. Обработка на данни на основание нормативни задължения

Ние сме обект на различни правни задължения,, според които обработката на Вашите данни е наше нормативно задължение. Такава е обработката на данни според изисквания на член 6, параграф 1, изречение 1, буква „в“ от ОРЗД.

7. Обработка на основание наш легитимен интерес

Ако обработваме данните с оглед предявяване на правни претенции и за защита при правни спорове, обработването на лични данни се основава на член 6, параграф 1, изречение 1, буква „е“ от ОРЗД.

8. Електронен бюлетин

Ние записваме информация за Вашия електронен адрес, в случай че се абонирате за получаване на електронен бюлетин и изразявате съгласието си за това. Ако ни предоставите допълнителни данни по Ваш желание, ние записваме и обръщение, име, фамилия и/или фирма. С електронния бюлетин Вие получавате информация за фирмата, актуални статии и предложения.

При абонирането за електронен бюлетин, ние записваме Вашия IP адрес и датата на абониране и потвърждение. Записването е за нуждите на доказване, в случай на злоупотреба с Вашия имейл при абонамент за нашия бюлетин.

Правно основание – член 6, параграф 1, изречение 1, буква „а“ от ОРЗД. Ние съхраняване Вашата електронна поща и предоставените по Ваш избор данни до момента на прекратяване на регистрацията за получаване на електронен бюлетин. При абониране използваме така наречената процедура по присъединяване (Opt-In). След Вашата регистрация Вие ще получите на посочената електронна поща линк, с молба да потвърдите Вашия абонамент за електронен бюлетин. Ако не получим това Ваше потвърждение, данните няма да бъдат обработени.

§ 3 Споделяне на лични данни

Освен това, можем да предадем Вашите данни на трети лица, ако сключването на договори или подобни услуги се предлага от нас съвместно с партньори. Повече информация за това ще получите при предоставяне на Вашите лични данни или в описанието на офертата. Записаните от нас Ваши предоставени данни, които са необходими за изпълнение на поръчката, ще бъдат обработени единствено за нуждите на нейното изпълнение и съгласно Общите условия, ще бъдат предоставени на преводач на свободна практика за изпълнение на възложения превод. Преводачът е обвързан с разпоредбите за защита на лични данни и за всяка отделна поръчка подписва декларация за поверителност.

За обработката на Вашите лични данни данни, частично използваме външни доставчици на услуги в рамките на сключен договор за изпълнение на обработка. Ние избираме същите внимателно и им възлагаме да се придържат към нашите указания, като с оглед спазването на технически и организационни мерки редовно осъществяваме контрол. Изпълнителите, които обработват Вашите лични данни могат да обработват Вашите лични данни само по начин, който ние изрично сме указали. Техническите и организационни мерки трябва да бъдат спазвани от изпълнителя по обработката за да се гарантира сигурната обработка на Вашите данни. 

Ако нашият доставчик на услуги или партньор има седалище извън Европейското икономическо пространство (ЕИП), ще Ви информираме за последиците от това обстоятелство в тази декларация за защита на лични данни или в описанието на офертата. При споделяне на данни с трети държави съществува риск от достъп до данни от учреждения при това без да са налице гаранции за подходящо ниво на защита на личните данни. Ние ще Ви предоставим информация при наличие на подобни обстоятелства и без Вашето съгласие няма да бъде осъществен трансфер на данни.

И по отношение на това дадено съгласие съществува възможността за оттегляне по всяко време, като действието на оттеглянето е с действие занапред, тоест без обратно действие.

§ 4 Google Tools

Този сайт използва така наречените Google Web Fonts, предоставени от Google (Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA), с цел еднаквото представяне на шрифтове. Когатo посетите страница, браузърът ви зарежда необходимите уеб шрифтове в кеш паметта на вашия браузър, за да показва текстовете и шрифтовете правилно.

За тази цел, браузърът, който използвате, трябва да осъществи връзка със сървърите на Google. По този начин Google научава, че сайтът ни е бил достъпен чрез вашия IP адрес. Използването на Google Web Fonts е в интерес на последователно и привлекателно представяне на нашите онлайн услуги. Това представлява легитимен интерес по смисъла на член 6, параграф 1, изречение 1, буква „е“ от ОРЗД.

Ако Вашият браузър не поддържа уеб шрифтове, Вашият компютър ще използва шрифт по подразбиране.

За повече информация относно Google Web Fonts моля да посетите  https://developers.google.com/fonts/faq, както и в Декларацията за поверителност на Google: https://www.google.com/policies/privacy/.

§ 5 Социални платформи

За да комуникираме ефективно с Вас, поддържаме профили на фирмата в социалните мрежи.

1. Facebook

https://facebook.com/DeutschBulgarischUebersetzungen

На нашия уебсайт не използваме, така наречените Social Plugins (»Plugins«) на социалната мрежа Facebook. Поради тази причина, на нашата страница не е въведен активен код на Facebook, а икона с препращане към Facebook. Когато отворите този линк, Вие напускате нашата страница. Действието е равнозначно на отваряне на Facebook през браузър. С потвърждение от Ваша страна се осъществява директна връзка между Вашия браузър и Facebook.
Обръщаме внимание на това, че не разполагаме с информация за съдържанието и обема на записваните от Facebook данни. Можете да се запознаете със съдържанието на актуалната декларация за защита на лични данни и данните за контакт на Facebook на https://www.facebook.com/policy.php, Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA (“Facebook”);

За повече информация за събирането и обработката на данни от страна на социалната мрежа, моля посетете: https://www.facebook.com/help/186325668085084, https://www.facebook.com/about/privacy/your-info-on-other#applications.

На нашия уебсайт можете да откриете препратки и към долупосочените социални мрежи. В този случай също не използваме Plugins.

Повече информация за събирането и обработката на лични данни ще откриете в съответните актуални декларации за поверителност.:

XING:
https://www.xing.com/profile/Marieta_Gencheva

Xing AG, Gänsemarkt 43, 20354 Hamburg, DE;
https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung/druckversion

LinkedIn:
https://www.linkedin.com/company/68524277

LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, California 94043, USA; https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. За периода, през който се обработват лични данни, LinkedIn сключва с клиентите си Споразумение за обработка на лични данни (DPA) при съобразяване със стандартните договорните клаузи на ЕС – https://de.linkedin.com/legal/l/dpa

§ 6 Период на съхранение

Обработката на Вашите лични данни ще бъде извършена от момента на събирането им, доколкото са записани от системата или са ни били съобщени от Вас.

Ние изтриваме Вашите лични данни, когато отпадне причината за тяхната обработка, всички насрещни претенции са изпълнени и не съществуват други нормативни задължения за съхранение или други законни основания за съхранението им. Статистически данни, съдържащи лични данни ще бъдат частично съхранявани на различни основания, както е посочено по-горе. Според целите могат да бъдат приложими различни срокове за съхранение. С отпадането на целта, данните не трябва повече да бъдат  обработвани.  Ако данните трябва да бъдат на разположение на друго основание, по отношение на отпадналото основание тези данни няма да бъдат използвани повече и ще бъдат блокирани. Те ще бъдат на разположение само с оглед допустимото основание и целта за обработка. 

Данните на запитващи страни или данните от запитвания, които не се отнасят до съществуващо договорно отношение, ще бъдат изтрити от наша страна три месеца след постъпване на запитването, ако не се отнасят до сключване на договор след обработка на запитването.

§ 7 Вашите права

При въпроси или оплаквания по отношение на защита на лични данни можете да се обърнете към нашето дружество. Възможностите за свързване с нас ще намерите под § 1 на тази декларация за защита на лични данни.

Ако са налице нормативните предпоставки за това, разполагате и със следните права:

· Можете да изискате от нас да Ви предоставим потвърждение за това, дали обработваме Ваши лични данни. Ако случаят е такъв, съгласно член 15 от ОРЗД разполагате с право на достъп до тези лични данни, както и до посочената в член 15 от ОРЗД информация, като целите на обработката, съответните категории лични данни, категориите получатели пред които са или ще бъдат разкрити Вашите лични данни, предвидения срок за съхранение, съществуване на правото на коригиране, изтриване, ограничаване на обработката или възражение, съществуване на правото на подаване на жалба, източник на данни, ако същите не са били събрани от нас;

· Съгласно член 16 от ОРЗД можете да изискате без ненужно забавяне, да бъде извършено коригиране на неточните или допълване на непълните лични данни, които се съхраняват от нас;

·Съгласно член 17 от ОРЗД можете да изискате изтриване на записаните при нас лични данни, освен ако обработката не е необходима за спазване на правно задължение, по причини в обществен интерес или за установяването, упражняването или защитата на права;

Съгласно член 18 от ОРЗД можете да изискате ограничаване на обработката на Вашите лични данни, ако оспорвате точността на личните данни, обработването е неправомерно, но не желаете личните данни да бъдат изтрити и ние не се нуждаем повече от тези данни, но Вие се нуждаете от същите за установяване, упражняване или защита на права, или съгласно член 21 от ОРЗД сте подали възражение срещу тяхното обработване;

·Съгласно член 20 от ОРЗД можете да получите личните данни, които сте ни предоставили, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат или да изискате прехвърляне на данните на друг администратор и

·Съгласно член 77 от ОРЗД да подадете жалба до надзорния орган. По правило можете да се обърнете към надзорния орган на мястото на обичайното си пребиваване или по място на Вашата месторабота или мястото на нашето фирмено седалище.

Компетентен орган на територията на Република България е Комисия за защита на лични данни – www.cpdp.bg.

Допълнително разполагате с правото, по всяко време да възразите срещу обработката на Вашите лични данни, при условие че обработваме Вашите лични данни при следване на законен интерес и са налице причини, които следват от Ваша  особена ситуация. В такъв случай няма повече да обработваме Вашите лични данни, освен ако не докажем съществуването на убедителни законови основания за  обработването, които имат предимства пред интересите, правата и свободите на  засегнатото лице или обработката служи за установяването, упражняването или защитата на правни претенции, член 21 от ОРЗД. (сравни също § 3 от тази  декларация за защита лични данни). Възможностите да се свържете с нас можете да  откриете под § 1 от тази декларация за защита на лични данни.

При допълнителни въпроси за обработката на лични данни или за защита на  личните  данни оставаме на разположение (данни за контакт – сравни § 1 от тази декларация за защита на лични данни).

§ 8 Промени

Запазваме си правото да извършваме промени, като тази декларация за поверителност ще бъде съответно адаптирана. Актуалната версия можете да откриете по всяко време на нашия уебсайт.

Актуална към 16-01-2021