Важността на юридическия превод

Защо юридическият превод е важен?

С увеличаване на възможностите за свободно придвижване и предлагане на стоки и услуги в рамките на Европейския съюз, значително нараства и броят на възникващите търговски  правоотношения между граждани с различна националност, култура и език. Това, от своя страна, води до множество ситуации, които изискват професионален юридически превод. Независимо дали се касае за официален договор или адресирани до Вас съдебни книжа, качеството на превода е от изключително значение за предприемане на правилните стъпки за защита на Вашите законни права и интереси.

Какво представлява юридическият превод?

Той представлява превод на документи, в които се уреждат правни отношения или по естеството си те съдържат множество юридически термини. 

Не е тайна, че тези преводи са изключително предизвикателство за всеки преводач. Освен безспорни езикови умения, той трябва да има и отлични познания в областта на правото, различните правни системи и международни стандарти. Правилното транслиране на смисъла на специфичния юридически изказ изисква преводачът да има опит с правната терминология и разбиране на юридическите практики. Това е възможно единствено при наличие на подходящо образование, надградена експертиза и практическо прилагане на знанията в областта на правото.

Какви са критериите за качествен юридически превод?

Ако се нуждаете от писмен юридически превод, винаги избирайте услугите на преводач, който има доказана репутация. Обърнете внимание на това, дали разполага със следните компетенции: 

  • образователна степен в съответната сфера
  • перфектно владеене на двата езика
  • значителен практически опит в областта на правото
  • познаване на юридическата терминология, използвана и в двете правни системи
  • индивидуален подход и внимание към всеки проект
  • желание и мотивация да се запознае с  Вашите конкретни желания и изисквания

Всеки професионален юридически преводач създава собствена база данни, като комбинира  официални нормативни източници и модерни софтуерни решения. Това е процес на естествено натрупване на информация, което също е предпоставка за високо качество на услугата.

В „ЛТ Легал Транс“ ЕООД управляваме този процес ежедневно и създаваме база данни без аналог. Така с всеки следващ превод гарантираме приемственост, бързина и професионализъм. 

С подходяща методика и ноу-хау се избягват  несъответствия в терминологията и противоречия, предават се смисловите нюанси на оригиналния текст чрез коректните формулировки на преводния нормативен език . Така се елиминира възможността за негативен ефект върху Вашите настоящи или бъдещи бизнес решения или конкретна комуникация. Като краен резултат, Вашите правни интереси са защитени.

Ако търсите надежден партньор, на когото да поверите изготвянето на висококачествен юридически превод, не се колебайте да се свържете с нас. Опитът и отличните референции от наши клиенти ни дават увереност, че можем да направим най-доброто за  Вас.  

Бъдете информирани, абонирайте се за нашия блог!

[sibwp_form id=2]

Декларирам съгласието си, че желая да получавам по електронен път и на електронна поща, следната информация от "ЛТ Легал Транс" ЕООД:

  • Електронен бюлетин

За тази цел ще бъде използвана посочена от мен електронна поща. Обработката на данни ще се извършва изключително за адресиране на информация, за която съм дал съгласие.

Съгласието се дава доброволно. Мога по всяко време, с действие занапред, да оттегля съгласието си. От момента на получаване на оттеглянето, моите данни не трябва да бъдат обработвани за горепосочените цели и следва да бъдат незабавно изтрити. Оттеглянето на даденото съгласие не засяга законосъобразността на обработката на данни, извършена преди оттеглянето.

Декларацията за оттегляне на дадено съгласие за обработка мога да изпратя по пощата или на следната електронна поща: gencheva@translation.legal.