Регистрация на търговска дейност в Германия

Ако обмисляте да разширите бизнеса си на територията на Федерална Република Германия, навярно вече сте започнали собствено проучване или сте се доверили на опитен специалист. И в двата случая обаче, първо сами трябва да си отговорите на три основни въпроса, ключови за всяко предприемаческо начинание:

  • какви са финансовите Ви възможности 
  • коя е желаната целева група контрагенти
  • какъв е мащабът на Вашия бизнес

На база на отговорите, които формулирате ще можете да намерите и най-подходящата правна форма за присъствие на немския пазар. Макар страната да е част от Европейския съюз, правно-икономическата и административна рамка има подчертани специфики, които е добре да познавате предварително, за да преминете през всички процеси плавно и удовлетворяващо. 

В тази статия ще Ви представим накратко информация за регистрацията на клон на търговско дружество в Германия. Това е правната форма, която се избира от чуждестранните дружества, когато упражняваната от тях дейност е на територията на Република България. Налице са както множество прилики спрямо българската практика, така и различия, съобразно приложимите националните разпоредби.

Какво трябва да знаете, преди да регистрирате клон на българско дружество в Германия?

Клонът представлява междинна форма между създаването на самостоятелно търговско дружество и обикновен филиал на дружеството – от една страна той се намира в зависимост от него, но и разполага с известна степен на автономност (самостоятелно счетоводство, банкова сметка). Както и според българското законодателство, с вписването на клона все още не възниква нов правен субект. Въпреки своята организационна независимост, юридическият клонът представлява част от дружеството, регистрирано в България. Дейността, която ще упражнява клонът трябва да съответства по същество на дейността, която се упражнява от дружеството. Освен това, същата не следва да обхваща единствено спомагателни или изпълнителни дейности.

Като първа стъпка е необходима регистрация в Търговския регистър в Германия, при която трябва да се представят документи, удостоверяващи съществуването на юридическото лице в България. Изисква се превод на немски език, както и регистрация към съответната служба за регистрация на самостоятелна стопанска дейност (Gewerbeanmeldebescheinigung).

Важно е да знаете, че сама по себе си тази регистрация не гарантира, че сте допуснати да упражнявате търговска дейност, ако за същата е необходимо издаването на разрешително. Необходимо е да се информирате предварително дали Вашата дейност се нуждае от такова, както и какви са условията за неговото издаване. Тази информация можете да получите от компетентните административни служби на територията на Германия.

За управление на колона, немското законодателство не изисква задължително управителят/ представителят на клона в Германия да е с местоживеене или обичайно местопребиваване в страната. Следователно, български граждани, които пребивават в България, могат също да бъдат назначени за ръководители на клонове в Германия. Дали това е удобство или би било пречка за развитието на дейността, зависи от конкретния случай и упражняваната дейност.

Консултация, вместо хаотична информация

Настоящата статия обръща внимание единствено на регистрирането на клон на търговско дружество в Германия, но това е една от многобройните възможности за предприемчивите българи, желаещи да бъдат активни на немския пазар. В интернет със сигурност ще откриете изобилие от текстове по темата, които могат да Ви ориентират, но ще се наложи да селектирате и анализирате сами с необходимия времеви ресурс.

Ако Вашата цел е да осъществявате търговска дейност в Германия и се нуждаете своевременно от подробности за нормативните разпоредби на немското законодателство, с удоволствие ще Ви консултираме. В поставения от Вас срок и изцяло според Вашите критерии на търсене можем да Ви съдействаме с пълна информация по отношение на регистрация, необходими документи и приложими данъчни разпоредби. Така интересите Ви ще бъдат защитени и ще си осигурите стабилен старт на Вашия трансграничен бизнес.

Бъдете информирани, абонирайте се за нашия блог!

[sibwp_form id=2]

Декларирам съгласието си, че желая да получавам по електронен път и на електронна поща, следната информация от "ЛТ Легал Транс" ЕООД:

  • Електронен бюлетин

За тази цел ще бъде използвана посочена от мен електронна поща. Обработката на данни ще се извършва изключително за адресиране на информация, за която съм дал съгласие.

Съгласието се дава доброволно. Мога по всяко време, с действие занапред, да оттегля съгласието си. От момента на получаване на оттеглянето, моите данни не трябва да бъдат обработвани за горепосочените цели и следва да бъдат незабавно изтрити. Оттеглянето на даденото съгласие не засяга законосъобразността на обработката на данни, извършена преди оттеглянето.

Декларацията за оттегляне на дадено съгласие за обработка мога да изпратя по пощата или на следната електронна поща: gencheva@translation.legal.