УСЛУГА

Юридически проучвания

ЗА УСЛУГАТА

Юридическото проучване е една от базовите стъпки за анализ на правнo-икономическата среда и подпомага оценката на интереса за развитие на бизнес отношения.

Това е важно условие, особено за чуждестранен пазар, какъвто е немският. Подобно проучване очертава основите, потенциала и спецификите, изискващи внимание от Ваша страна.

“ЛТ ЛегалТранс“ ЕООД извършва персонализирани юридически проучвания по заявени от

Вас тема и обхват. Опитът ни позволява да развиваме широк спектър от услуги по

синхронизиране на Вашия бизнес с българското, немското и европейското законодателства. Така Ви осигуряваме яснота и обективен поглед за постигане на Вашите бизнес цели.

Изготвянето на юридическо проучване изисква висока професионална подготовка, опитност и задълбочено познаване на правно-икономическа система на Германия.


Нашите анализатори са доказани специалисти в областта на правото и икономиката, които владеят отлично немски и български език. Така Ви гарантираме високо качество при подбора и обработването на информационните източници, както и прецизно и изчерпателно транслиране на смисъла, заложен в проучваната нормативна база.

ЗА НАС

Как работим?

Обективен поглед

Екипът на “ЛегалТранс“ ЕООД селектира важната за Вас информация и Ви помага да получите обективен поглед върху интересуващите Ви аспекти на заявената тема.

Консултации

Съобразяваме се с параметрите на Вашето запитване, с бюджета и със структурата на

фирмата. При необходимост, с готовност ще проведем разговори и консултации с

Вашите адвокати и фирмени представители.

Професионализъм с емпатия

В духа на принципите ни за „професионализъм с емпатия“, изцяло се фокусираме

върху Вашите интереси и начините, по които можем да Ви бъдем полезни. Разбирането ни е, че качеството на юридическото проучване, което Ви предоставяме, е определящо както за Вашия успех, така и за дългосрочните ни партньорски отношения.

Основни услуги, с които можем да Ви съдействаме:

проучване на приложимо немско законодателство и европейско законодателство;
систематизиране на съдебна практика по конкретни казуси
проучвания по отношение на дейности, подлежащи на разрешителен режим
изготвяне на предложения за промени по съществуващи документи при съобразяване на изискванията на немското/ българското и европейското законодателства
оформление и структуриране на официална кореспонденция, съдържаща национални и европейски разпоредби при съобразяване с конкретния казус и Вашите отношения с насрещната страна, независимо дали е Ваш бъдещ или настоящ партньор

Списъкът с предлаганите от “ЛТ ЛегалТранс“ ЕООД услуги не е изчерпателен.


За Ваши настоящи или бъдещи бизнес отношения на територията на Германия, бихме се радвали да отговорим на поставените въпроси. Имаме обща цел – обективна правно-икономическа картина, в която Вашите бизнес намерения да бъдат поставени реалистично.


Имате нужда от превод?

В допълнение към юридическите проучвания, можем да Ви предложим

качествени юридически преводи от и на немски език на необходимите Ви

документи. Обхващайки по-цялостно Вашите нужди, бихме Ви спестили значително време и ресурс. Научете повече за юридическите преводи от и на немски език тук. Изпратете Вашето запитване за юридическо проучване.